Naiskoolituse Keskuse tegevusvaldkondadeks on

• Kohalikud ja rahvusvahelised projektid
• Seminarid, konverentsid, ümarlaud
• Konsultatsioonid, juhendamine, mentorlus
• Uurimus- ja arendustegevus
• Võrgustike arendamine
• Teabeteenused