Alates 1991 Naiste ärikoolitus, naisettevõtjate võrgustikud, rahvusvahelised kontaktseminarid
Aastal 1992 EENA, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni asutamise algataja
Alates 1995 Naiste demokraatiakoolitus, naiste integreerimine avalikku ellu, naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Alates 1999 Rahvusvahelised ja kohalikud naisettevõtjate mentorprogrammid
Alates 2000 Demokraatiakoolitus väljaspool Eestit
Alates 2005 Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine
Alates 2009 David Bohm’i, Martin Buber’i, William Isaacs’i, Freeman Dorothy, Marina ja Johannes Hatkemeyer’i teoreetilistel töödel põhineva dialoogi metoodika levitamine Eestis